Behov av kompetens?

Samarbete mellan näringsliv och Lärcentrum är en väg till framgång

Lärcentrum vänder sig inte enbart till de som ska studera eller studerar, vi är även en resurs för det lokala näringslivet. Vi kan hjälpa till med kompetensutveckling av befintlig eller ny personal, studieplatser, videokonferens eller praktik- och lärlingsplatser.

Vi vill lyssna av behov och trender i kommunens näringsliv för att se vilka kompetensbehov som finns i dag och i framtiden. Genom ett nära samarbete med näringslivskontoret arbetar vi för att öka tillgängligheten för näringslivet. Men vi värdesätter även en direkt dialog med kommunens näringsidkare och välkomnar er därför att kontakta oss direkt.

Har du som näringsidkare idéer, förslag eller frågor om utbildning, praktik- eller lärlingsplatser är du välkommen att kontakta Lärcentrum i din kommun.

Kompetens

Har ditt företag behov av kompetensutveckling av ny eller befintlig personal kan vi på Lärcentrum hjälpa dej hitta utbildningsanordnare, förmedla kontakter för uppdragsutbildningar eller erbjuda studieplatser. Utifrån branschbehov kan vi även ta fram nya utbildningar. Har du tankar och idéer kring kompetensförsörjning inom din bransch eller i vår kommun är du välkommen att kontakta oss på Lärcentrum.

Praktikplats

Att ta emot en praktikant kan vara ett sätt för ett företag att hjälpa en person in i arbetslivet samtidigt som man skolar in personen i verksamheten för en fortsatt anställning.

Lärlingsplats

Målsättningen med lärlingsutbildningen är att ge den studerande kunskap inom ett yrke / bransch för att få arbetslivserfarenhet och betyg. Utbildningen ger gymnasiepoäng och kan leda till anställning eller vidare studier. En lärlingsutbildning kan initieras av näringslivet efter ett behov som finns.

Videokonferens

Videokonferens är ett tids- kostnads- och miljöeffektivt sätt att arrangera och delta i möten, lektioner och seminarier på annan ort. Detta är en mötesteknik vi själva gärna använder och gärna erbjuder dej som företag eller organisation.