Utbildningar inom fem stora områden

Enligt näringslivsundersökningen från slutet av 2020 har nedanstående fem branscher störst rekryteringsbehov i Jämtland.

I länet finns en rad utbildningar inom respektive bransch. Klicka på branschområdet nedan för att se vilka utbildningar som finns men också en sammanställning av hur många elever som gick på gymnasiet och komvux i oktober 2020.

Du som elev kan använda sammanställningen för att hitta utbildningar inom branscher med stora rekryteringsbehov vilket kan ge goda chanser till jobb. Och arbetsgivare kan använda sammanställningen för att se vilka utbildningar som finns inom sin egna bransch och hur många elever som är under upplärning. Se gärna dessa utbildningar som en rekryteringsyta. Ta kontakt med skolan för en dialog kring hur arbetsliv och utbildning kan samverka och hur du som arbetsgivare kan få kontakt med framtida personal.