Aktuellt

  • Möjlighet att utfärda slutbetyg i komvux förlängs.

    Covid-19-pandemin medförde begränsade möjligheter att fullfölja pågående studier mot slutbetyg. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

    Läs mer på Regeringens hemsida >>.

  • Vår hemsida är nu talbar.
    För att öka tillgängligheten är det nu möjligt att få vår hemsida uppläst genom funktionen ”Readspeaker” som finns på varje sida. Du kan välja all text eller enskilda meningar genom att markera eller peka på dem. Du kan även förstora text med ”Readspekar” eller markera text och få den översätta genom Readspeakers popup-meny som du får upp.