Service

Utbildningar

Inom Lärcentrum Härjedalen erbjuder vi ett antal utbildningar i egen regi, bland annat Komvux, SFI samt Särvux. Läs mer om utbildningarna här! 

Kanske har du redan en gymnasieutbildning och vill läsa en yrkeshögskola eller universitet. Dessa finns över hela landet och vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig att hitta rätt. Boka ett besök så lotsar vi dig.

Yrkeshögskolan
Universitet

Studievägledning

Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Lärcentrum erbjuder studie- och yrkesvägledning via enskilt samtal där du kan diskutera framtidsplaner och yrkesval. Vi hjälper till med information om studier, olika slags utbildningar, studiefinansiering och behörighetskrav. Studie- och yrkesvägledarna kan även hjälpa till med att planera ditt slutbetyg eller din gymnasieexamen och upprätta en individuell studieplan.

Boka direkt via någon av våra studievägledare: Birgitta Wallin nås på telefon 070-290 41 30 eller mail birgitta.wallin@herjedalen.se och Madeleine Edvards på 072-531 68 67 eller madeleine.edvards@herjedalen.se.

Några tips inför vägledningssamtalet:
– Skriv ner tankar och funderingar
– Finns behov av särskilt stöd?
– Ta alltid med betyg och andra viktiga handlingar

Studiehjälp

Behöver du:
Tips och råd hur du kan lägga upp studierna på bästa sätt?
Hjälp med att förstå hur du kan lösa vissa uppgifter?
Diskutera andra studiefrågor?

På Lärcentrum kan du få stöd och coachning och vi erbjuder även språkstöd. Kontakta oss för att få veta mer.

Studieplatsen

För dig som läser på distans erbjuder Lärcentrum möjlighet att låna ett rum med utrustning för digitala konferenser och föreläsningar. Det är gratis för studenter och bokas via expeditionen på telefon: 0680-162 98 eller e-post: larcentrum@herjedalen.se

Bibliotek

På kommunbiblioteken i Sveg, Hede och Funäsdalen finns en del av den kurslitteratur du som student kan behöva. Det går också att fjärrlåna kurslitteratur, alltså beställa hem media från andra bibliotek i landet. Biblioteken prenumererar på ett antal faktadatabaser. Du når dem via bibliotekets datorer.

Läs mer

Tentamenservice

Om du till exempel läser på universitet eller yrkeshögskola kan du göra din tentamen hos oss så länge det funkar för ansvarig skola. Boka tentamenservice via expeditionen på telefon: 0680-162 98 eller e-post: larcentrum@herjedalen.se. Det kostar inget att göra tentamen hos oss

Prövning & betyg

Det inte möjligt att läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället har du rätt till prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

Kontakta oss på Lärcentrum i Härjedalen via expeditionen på telefon: 0680-162 98 eller e-post: larcentrum@herjedalen.se

Avgiften är 500 kronor och din anmälan behandlas inte förrän vi tagit emot betalningen. Inbetald avgift återbetalas inte.

Vid F eller IG kan du visa upp betygsdokument som styrker att du har F eller IG i kursen och får då en prövning gratis. Din anmälan om prövning behandlas inte förrän betyget är styrkt.

Betalning & anmälan ska vara Lärcentrum tillhanda 2 veckor innan prövningsdatumet.

Beställa betyg från gymnasieutbildning

Behöver du gymnasiebetyg för att ansöka till en skola behöver du kontakta den kommun du gick gymnasiet i.

Beställa betyg från vuxenutbildning

Kontakta oss om du har du gått en vuxenutbildning hos oss och behöver betyg eller intyg hemskickat, 0680-162 98 eller-post: larcentrum@herjedalen.se