Kursändring

Fyll i formuläret nedan

Studiemedel

OBS! Du som har studiemedel från CSN eller annan ersättning som är kopplade till dina studier behöver alltid själv meddela dina ändringar till CSN, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan mfl.

Jag vill göra följande ändringar:

Byte av studietakt

Förlänga en eller flera kurser

Kontakt med skolan

Avbryta en eller flera kurser

Jag vill få min nya studietid och omfattning återkopplad via sms för ändring till CSN
Samtycke lagring av personuppgifter *

För mer information kring lagring av dina personuppgifter klicka här.

Tack för din beställning!
Något blev fel. Var god försök igen senare!