Beställ betyg

Beställ betyg för vuxenutbildning

Via vår e-tjänst gör du enkelt din beställning av betyg från vuxenutbildningen i Östersund.

LärCentrum Östersund rapporterar dina betyg elektroniskt till BEDA – den nationella betygsdatabasen. Det innebär att betyg satta från 1 januari 2013 och framåt hämtas från BEDA när du gjort din anmälan på www.antagning.se.

E-tjänst för betygsbeställning