Betyg och intyg

Slutbetyg

Har du ett samlat betygsdokument från gymnasium/vuxenutbildning kan du använda dem till att göra ett slutbetyg. Du kommer då att komplettera med de nya kurserna och den nya betygsskalan A-F.

Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska omfatta 2350 poäng, varav 600 poäng ska utgöras av kärnämneskurser och 1750 poäng av fritt valda kurser.

Kursintyg

Ett kursintyg kan du till exempel behöva i din kontakt med A-kassan, Studentkort eller en arbetsgivare. Ett kursintyg intygar att du gått en viss kurs, men det gäller inte som betyg.

Betyg för ansökan till universitet

Slutbetyg ersätts av Gymnasieexamen

Slutbetyg (2 350 poäng) fasas ut och ersätts av gymnasieexamen (2 400 poäng). Vuxenutbildningen utfärdar både yrkesexamen och högskoleförberedande examen.

Slutbetyg får utfärdas till 1 juli, 2025.

Utländska gymnasiebetygs giltighet i Sverige

Du är behörig till högskolestudier i Sverige om du är det i ditt hemland, men du måste också ha vissa kunskaper i svenska, engelska och matematik. Mer information hittar du på  www.uhr.se

Betyg från gymnasiet och grundskolan

Om du inte har kvar dina gymnasiebetyg och har pluggat i Östersund. Här kan du beställa dem:

Jämtlands Gymnasium
Östersunds kommunarkiv

Alla kommuner i Sverige har ett kommunarkiv.

Kurser som måste ingå i slutbetyget:

Gamla kurser Nya kurser – Gy11/Vux12 

Svenska A 100 p =  Svenska 1 Svenska B 100 p =  Svenska 2 Engelska A 100 p =  Engelska 5 Matematik A 100 p =  Matematik 1a / 1b / 1c Samhällskunskap A 100 p =  Samhällskunskap 1b Religion A 50 p =  Religion 1 Naturkunskap A 50 p =  Naturkunskap 1a1