Biblioteket

Egen avdelning på Östersunds bibliotek

På Östersunds bibliotek finns det mesta av den kurslitteratur du som elev behöver för gymnasiala kurser. Där hittar du även skönlitteratur som kan ingå i kursplanerna för svenska på olika nivåer.

Lärcentrums läromedel finns inrymda i ett särskilt rum på plan 2 på Östersunds Bibliotek. För SFI-elever finns också kurslitteratur i bibliotekets Sverige-hylla. Där finns även språkkurser i svenska samt samhällsinformation för nysvenskar. I bibliotekets LL-hylla finns skönlitteratur, och även en del facklitteratur, på lättläst svenska.

Lärcentrums bibliotekarie ger också gruppinformation om källkritik och databaser efter tidsöverenskommelse. Kontaktperson för Lärcentrum på Östersunds bibliotek är Maud Henrik-Jonsson, tel 063-14 30 47.
Mail: maud.henrik-jonsson@ostersund.se

På Lärcentrum, Kyrkgatan 47, finns ett studierum med referenslitteratur som inte är för hemlån, men kan användas på plats.

Filmerna nedan visar information om biblioteken som finns i Östersunds kommun, hur du söker efter böcker och reserverar en bok.