Kränkande behandling och trakasserier

Anmäl kränkande behandling och trakasserier – vuxenutbildning

Om du som elev blivit utsatt för kränkande behandling eller trakasserier vid någon av kommunens vuxenutbildningar, SFI eller Komvux, ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för verksamheten, i vårt fall till rektorn för vuxenutbildningen i Östersund.

Exempel på trakasserier och kränkande behandling

Nedsättande kommentarer, öknamn, utfrysning, fysiskt våld eller skadegörelse är exempel på trakasserier och kränkande behandling. Detsamma gäller om du har blivit utsatt för kränkande handlingar kopplade till kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier och kränkande behandling behöver inte handla om verbala eller fysiska påhopp, utan kan också bestå av exempelvis gester eller att någon stirrar.

Läs om mobbning, trakasserier och kränkande behandling på skolinspektionen.se.

Hur vi hanterar din anmälan

Vi registrerar din anmälan och vidarebefordrar den till den berörda verksamheten. Vi redovisar också din anmälan till Social- och arbetsmarknadsnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Om du fyller i personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen. Du kan även välja att anmäla anonymt.

Genom att du fyller i och skickar in formuläret godkänner du att Östersunds kommun behandlar personuppgifterna enligt GDPR. Din anmälan skickas till rektorn för vuxenutbildningen i Östersund, Magnus Andersson.

Samtycke lagring av personuppgifter *

För mer information kring lagring av dina personuppgifter klicka här.

Tack för din anmälan!
Något blev fel. Var god försök igen senare!