Prövning – att höja ett betyg

Prövning

I Östersund är det inte möjligt att få läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället kan du göra en prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen.

Om du redan vet vilka kurser du behöver göra prövning i kan du själv anmäla dig till prövning. Om du är osäker på vilka kurser som ger bäst effekt på din konkurrenskraft vid ansökan till högre studier så kontaktar du en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Anmälan till prövning på Jämtlands Gymnasium (JGY) görs direkt till dem.

Anmälan

Prövningsmöjligheter i Östersunds kommun

Mer att läsa om prövning