Svenska för invandrare (SFI)

SFI ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. På den här sidan kan du läsa om SFI och vilka steg du behöver göra för att anmäla dig

Vem får delta i SFI?

Du får delta i SFI i Östersunds kommun:

  • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
  • om du är folkbokförd i Östersunds kommun
  • om du har ett personnummer

För medborgare i EU, ESS eller Schweiz gäller andra regler. Du ska bo i Östersunds kommun, ha ett samordningsnummer och vara minst 16 år.

Skyddad identitet

Har du skyddad identitet och vill anmäla dig till SFI ska du mejla till larcentrum@ostersund.se 

SFI för ukrainare 

Du som har förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet får studera SFI om du bor i Östersunds kommun. Du behöver vara 18 år eller äldre. Detta gäller för SFI och kurser i svenska på grund- och gymnasienivå. Du har inte rätt att studera andra kurser eller yrkesutbildningar via vuxenutbildningen.

 

Anmälan till SFI

Klicka på knappen för att göra din anmälan till SFI i Östersund.

SFI Anmälan

Vanliga frågor

Undervisningen är gratis. Du som deltar i SFI har inte rätt till studiemedel från CSN.

Du blir kallad till ett samtal med en studie- och yrkesvägledare, där får du berätta om tidigare studier, arbetslivserfarenhet och om du studerat svenska tidigare. Efter detta samtal kommer du placeras på närmaste start. Din skola kallar dig sedan till kursstart.

SFI har kursstart varje månad förutom juli månad.

Det tar olika lång tid för olika personer att läsa SFI. Läraren bedömer när du har nått målen för varje kurs.

För att varje elev ska få den undervisning som passar dem, har SFI olika studievägar.

Studieväg 1 (kurs A, B, C, D) är för dig med ingen eller kort studiebakgrund eller om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål.

Studieväg 2 (kurs B, C, D) är för dig som har gått grundskola eller gymnasium.

Studieväg 3 (kurs C, D) är för dig med längre utbildning med god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Träna på egen hand

Du som anmält dig och väntar på att få börja studier inom SFI eller väntar på ett personnummer, kan träna svenska egen hand. Information och material finns i länkarna