Urval och prioriteringar

Urval och prioriteringar för vuxenutbildningen.

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av ett den sökande:

 1. Önskar fullfölja studier som den sökande påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan.
  Är i studier på Komvux och behöver utbildningen för att slutföra påbörjad gymnasieutbildning enligt studieplan.
   
 2. Inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan.
  Sökande med samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalog/studiebevis som behöver utbildningen för att påbörja en individuell studieplan och slutföra gymnasiet. I första hand antas de som har en påbörjad utbildning inom samma område.
  .
 3. Är eller riskerar att bli arbetslös.
  Intyg om arbetslöshet/varsel/tidsbegränsad anställning kan komma att krävas.
  I samma grupp ingår även de som är eller har varit sjukskrivna och som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan återgå till sitt tidigare eller nuvarande arbete och därför behöver ”yrkesväxla”. Intyg kan komma att krävas.

  Exempel på intyg som kan styrka att den sökande tillhör denna grupp;
  – A-kassa eller intyg från arbetsförmedlingen att du är arbetslös
  – Arbetsgivarens besked om varsel
  – Anställningsavtal
  – Läkarintyg
   
 4. Behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet.
  Den sökande behöver ny eller kompletterande yrkesutbildning för att behålla sitt arbete.

  Exempel på intyg som kan styrka att den sökande tillhör denna grupp;
  -HR/arbetsgivare som styrker att den sökande är i behov av utbildning för att kunna utföra sitt arbete
   
 5. Behöver utbildningen för planerat yrkesval.
  Sökande har gått ett högskoleförberedande program och nu behöver utbildning för ett yrke.
  Sökande har en utländsk högre utbildning som inte kan användas i Sverige.