Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan (YH) är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA).

Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras.

För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen.

www.yrkeshogskolan.se kan du läsa mer om utbildningsformen och söka efter alla aktuella utbildningar.

Yrkeshögskoleutbildningar på Lärcentrum

Lärcentrum i Östersund arrangerar inte några egna YH-utbildningar, men vi är mycket aktiva i etablering av ny utbildningar som matchar det lokala näringslivets behov av ny kompetens. Även om vi inte arrangerar egna utbildningar finns det i våra lokaler fyra olika utbildningar inför hösten 2022.

Utbildningarna bedrivs med ett satellitupplägg där Östersund är en av flera studieorter där grupperna sitter i våra lokaler ca två dagar i veckan för att tillsammans ta del av föreläsningar och gruppövningar som sker genom distansteknik.

De utbildningar som startar hos oss hösten 2022 är:

För en komplett sammanställning över de yrkeshögskolor som finns i Jämtland/Härjedalen söker du här >>.