Tack för din beställning !

Vi har nu mottagit din betygsbeställning. Du får ditt betyg inom två veckor, förutsatt att Lärcentrum har fått in betygsunderlaget från din skola. Vänligen notera att om du nyligen avslutat en kurs kan det ta fyra till fem veckor innan du får ditt beställda betyg