Validering

– Få papper på dina kunskaper och öka chansen till jobb!

Att genomgå en validering handlar om att kompetenssäkra dina erfarenheter. Det betyder att du får papper på dina kompetenser och sådant du lärt dig genom åren. Det här kan öka möjligheterna att få jobb och även ge värdefull information om var du eventuellt behöver komplettera med utbildning för att nå dina mål.

Vid ditt första möte och kartläggning får du information om hur valideringen går till. Validering är individuell och kan ta olika lång tid. Den kan ske på en arbetsplats eller hos en utbildningsanordnare. Efter valideringen får du betyg eller intyg och hjälp med att göra en handlingsplan.

En film om att validera sig för vidare studier.

Validering handlar om att få syn på, identifiera och dokumentera din kunskap och din kompetens. Det handlar om dina erfarenheter som du har skaffat dig i olika sammanhang, till exempel:

 • arbete eller praktik i Sverige eller utomlands
 • fortbildning på tidigare eller nuvarande arbetsplats
 • självstudier
 • samhälls- och fritidsengagemang
 • olika utbildningar eller kurser med betyg eller intyg

Skolverkets definition av validering:
”Med validering avses en strukturerad process som innehåller fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en personens kunnande oberoende av hur det förvärvats”.

 • Dina erfarenheter och ditt
  kunnande tillvaratas.
 • Då får ditt kunnande dokumenterat för att kunna söka jobb.
 • Utbildningstiden förkortas eftersom du inte behöver läsa det du redan kan.
 • Ökad möjlighet att antas till en utbildning.
 • Synliggör vad som behöver kompletteras för att kunna få ett jobb eller gå en utbildning.
 • Möjlighet att växa och utvecklas.
 • Validering är för dig med erfarenheter och kunnande inom ett område men som saknar papper på det.
 • Kanske har du skaffat dig värdefulla kunskaper genom hobbyverksamhet, som egen företagare eller genom självstudier. Då passar validering även dig.

Så går det till

Olika sätt att validera sig

Det finns olika sätt att genomgå en validering. Är du osäker på vart du ska vända dig kan du alltid kontakta Studie- och yrkesvägledare i din hemkommun, här kan du hitta samtliga kontaktuppgifter. Du kan förstås också kontakta Lärcentrum för mer information.

Det finns olika sätt att validera sig. De flesta utbildningar, oavsett nivå, erbjuder någon form av validering. Utöver utbildningsvalidering finns även branschvalidering, läs mer i länkarna nedan.

Länkar och information