Bo där du är – bli vad du vill

På Lärcentrum får du vägledning till studier och jobb utifrån dina egna behov.

Utbildningar med flexibla upplägg

Vuxenutbildning ger dig möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss kan du slutföra din grundskole- eller gymnasieutbildning, lära dig svenska, bredda kompetensen för ett yrke eller få behörighet till högskole- och universitetsstudier. Det är din hemkommun som via studie- och yrkesvägledare hjälper dig att hitta rätt. Läs mer under din kommunsida.

Skaffa behörighet

För dig som vill studera vidare men saknar behörighet.

Väx med ditt jobb

Vidareutbilda dig inom ditt befintliga yrke för att komma vidare i karriären.

Alla är olika

Många människor har särskilda behov och behöver extra stöd för att studera.

Arbetslös till ny på jobbet

Du som är arbetslös lotsas till utbildning som leder till jobb.

Byt bransch och karriär

En utsliten axel eller ryggont kan leda till att du måste byta yrke.

SFI

För alla som inte talar svenska men vill lära sig språket.

Hitta rätt kompetens som arbetsgivare

När det är svårt att hitta rätt kompetens upplever ofta flera arbetsgivare samma problem. Kom till oss så skräddarsyr vi gärna flexibla utbildningslösningar för dig som behöver kompetens.

Läs mer

Bo där du är – bli vad du vill

84%

Fyra av fem som studerar hos Lärcentrum får jobb efter avslutad utbildning.

50%

Hälften av alla svenskar räknar med att byta yrke under sitt liv.

88%

88 procent av alla som studerat vård- och omsorg fick jobb direkt.

94%

94 procent av alla som studerat till yrkesförare fick jobb direkt.