Kontakt

Detta är Lärcentrum

Lärcentrum är en mötesplats där du som vuxenstuderande kan läsa kurser och program i gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, såväl praktiska som teoretiska utbildningar. Du kan också använda Lärcentrum om du läser någon av universitetens och yrkeshögskolans kurser och program på distans.

Lärcentrum finns i länets alla åtta kommuner och det fungerar lite olika på olika platser. Ibland är Lärcentrum helt integrerat med kommunen, ibland sitter vi och jobbar tillsammans med gymnasiet och ibland har vi en separat plats med egen personal. Det som ändå är lika överallt är att vi alla värnar om vuxenutbildning. Och att du som bor i någon av våra åtta kommuner ska kunna bo kvar där, om du vill, och ändå skaffa dig en utbildning och ett yrke som du kan leva på. Är du intresserad och vill veta lite mer. Surfa runt på vår webb eller kontakta Lärcentrum i den kommun du bor.

Studie- och yrkesvägledning

På Lärcentrum kan du få personlig vägledning av en studie- och yrkesvägledare. Det innebär att du i samtal med en studie-och yrkesvägledare tar upp frågor rörande utbildning, yrkesval samt karriärväxling. Om du är osäker på vad som gäller eller passar dig – kontakta en studie- eller yrkesvägledare hos oss!

Kontakt