Betyg

Läsa upp betyg (prövning)

Det inte möjligt att läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället har du rätt till prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

Så här gör du

För prövning i Krokom (Särvux, SFI, vård- och omsorgsprogrammet) kontakta oss på Lärcentrum i Krokom.

För prövning i övriga kurser, anmäl dig via Lärcentrum Östersund.

Avgiften är 500 kronor och din anmälan behandlas inte förrän vi tagit emot betalningen. Inbetald avgift återbetalas inte.

Vid F eller IG kan du visa upp betygsdokument som styrker att du har F eller IG i kursen och får då en prövning gratis. Din anmälan om prövning behandlas inte förrän betyget är styrkt.

Betalning & anmälan ska vara Lärcentrum tillhanda 2 veckor innan prövningsdatumet.

Beställa betyg från gymnasieutbildning

Behöver du gymnasiebetyg för att ansöka till en skola behöver du kontakta den kommun du gick gymnasiet i.

Beställa betyg från vuxenutbildning

Har du gått en vuxenutbildning och behöver betyg hemskickat så vänder du dig till huvudmannen. Dvs det Lärcentrum där du läst. Har du läst SFI, omvårdnad eller Särvux så vänder du dig till oss i Krokom, har du läst en annan kurs till exempel via Lärcentrum Östersund vänder du dig till dem.