Studieplatsen

Lärcentrum är både en fysisk plats dit du är välkommen att komma för att göra din tentamen, plugga i lugn och ro, träffa klasskamrater, nyttja WiFi och annan utrustning. Lärcentrum är också en plats där du får råd, stöd och hjälp via studie- och yrkesvägledning som du bokar med ditt lokala Lärcentrum. På den här sidan kan du läsa mer om platsen Lärcentrum.

Mötesplatsen

Vi är en mötesplats för studier och kompetensutveckling i din kommun. För invånare och näringsliv. Du är varmt välkommen till ditt lokala Lärcentrum. Det är öppet för dig som vill studera. Här finns skrivare, WiFi, skrivbord och möjlighet att träffa studiekamrater.

Tentamensservice

Tentamensservice är en viktig service på Lärcentrum. Genom bra rutiner och samarbete med utbildningsanordnare kan tentamen genomföras på ett rättssäkert sätt vid Lärcentrum för dig som läser på distans eller av någon anledning inte kan närvara på ordinarie tentamensplats. Tentamen här sker på samma tider som vid den skola du studerar mot. Du måste kontrollera att din skola eller institution godkänner att du får tentera på annan ort.

Du bokar enklast tentamen genom att maila ditt lokala Lärcentrum i god tid (minst 1 vecka i förväg) samt meddela detta till din institution eller utbildningsanordnare. I ditt mail till oss anger du fullständigt namn, kontaktuppgifter, personnummer, datum och tid för tentamen samt skola och kurs. Därefter får du en bekräftelse.

Kan du inte genomföra bokad tenta behöver vi veta detta senast 24 timmar innan planerad start.

Boka direkt med din kommun

Digital mötesteknik

Digital mötesteknik är ett tids- kostnads- och miljöeffektivt sätt att arrangera och delta i möten, lektioner och seminarier på annan ort. Detta är en mötesteknik vi själva gärna använder och erbjuder dig som student, organisation eller medborgare. På Lärcentrum har vi rum utrustade med kamera och stor bildskärm, anpassat för distansmöten via till exempel Skype, Teams eller Zoom. Det krävs att du har egen dator med programvara. Boka konferensrum hos ditt lokala Lärcentrum. För kommunmedborgare är det gratis att låna en lokal, övriga får betala en kostnad.

Boka direkt med din kommun