Studiemedel – CSN

Studiemedel för dig som studerar vid Lärcentrum

Du gör din ansökan om studiemedel på www.csn.se Du kan maximalt ansöka om studiemedel för 53 veckor åt gången.

Om du läser en utbildning som är längre än 53 veckor så behöver du göra en ny ansökan senare i utbildningen.

CSN kräver alltid godkända studieresultat efter 53 veckors studier – så innan du kan beviljas fortsatt studiemedel måste dina genomförda kurser vara betygssatta. CSN ger dig besked om hur många poäng du behöver klara för godkända resultat och vilka undantag som finns.

  1. Skolform: Kommunal vuxenutbildning/komvux
  2. Ort: Östersund (även om dina studier är på annan ort)
  3. Skola: Lärcentrum Komvux Östersund (även om du läser på KUI, Astar, Jämtlands vux, Hermods osv)
  4. Utbildning: Gymnasiekurser eller Grundskolekurser
  5. Studietid: Fyll i start- och slutdatum och hur många poäng du kommer att läsa. Om du är osäker på din studietid och poäng kan du logga in på dina sidor i ALVIS och se hur dina studier är registrerade eller få din kursplanering från din skola. Kursplaneringen finns också i skolans system, Omnius, Exlearn, NOVO mfl.
  6. Därefter kommer ett antal frågor om dina tidigare studier m.m. CSN vill veta om du SLUTFÖRT utbildning på grundläggande, gymnasial och universitetsnivå – i Sverige eller annat land. Dina tidigare studier avgör hur många veckor med studiemedel på respektive utbildningsnivå du har rätt till. Det avgör också om du kan få det högre bidraget.

Du som är under 25 år och saknar komplett gymnasium, kontakta Arbetsförmedlingen omgående. Du kan ha rätt till ett högre bidrag.

För dig över 25 år prövas rätten till högre bidrag automatiskt om du saknar fullständigt gymnasium.  Läs mer om högre bidraget här »

Om CSN meddelat dig att skolan behöver rapportera in uppgifter så är det vanligaste att det saknas en registrering – det betyder att skolan ska aktivera din kurs i Alvis – dvs att du startat din kurs. Kontakta skolan du läser på. 

Andra vanliga frågor är att du har ansökt om studiemedel på ett sätt och att det avviker från hur skolan rapporterat. Du behöver meddela vilka uppgifter som är rätt.

Börja med att kontakta CSN om du inte förstår vad som krånglar. Om du behöver prata med Lärcentrum eller din skola så ha mobilt bankid redo så du kan logga in på mina sidor.

Om du blir sjuk
Om du har studiemedel och blir sjuk och sjukdomen gör att du inte alls kan studera så måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan från första sjukdagen. Sjukanmälan Försäkringskassan »

Du ska samtidigt ta kontakt med din skola och berätta att du är sjuk. 

Skolan anmäler det vidare till Lärcentrum.  

CSN om sjukdom och VAB »

Om du behöver vabba
Om du vabbar i minst en vecka ska du omgående anmäla det till CSN.  CSN om sjukdom och VAB »

 

Kontakta CSN

Vid VAB och om du vill veta mer om ansökan, regler och beslut. Ring 0771-276 000 eller besök hemsidan.

Kontakta Försäkringskassan

Om du blir sjuk och inte alls kan studera.

Studieomfattning

  • Heltid: 20p/vecka
  • 75% minst 15 p/vecka
  • 50% minst 10 p/vecka