Olika typer av vuxenutbildning

Är du vuxen och ska studera finns några olika spår att välja mellan. Vilket som passar dig beror dels på vilken utbildning du har sedan tidigare samt vad du vill läsa till för yrke. Nedan beskrivs de olika typerna översiktligt.

Typ av utbildningar

Komvux på grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) är en rättighet från och med 1 juli det år du fyller 20 år om du är bosatt i Sverige och saknar kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan samt att du har förutsättningar att följa kursen. För att studera på grundläggande nivå behöver du som har ett annat modersmål än svenska ha lägst betyg Godkänt i SFI kurs D – eller ha motsvarande kunskaper i svenska språket.

Komvux på gymnasial nivå

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är du från och med 1 juli det år du fyller 20 år, är bosatt i Sverige och saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge samt att du har förutsättningar att följa kursen. Du som är under 20 år är behörig om du har gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan – eller om det finns särskilda skäl.

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats görs ett urval. En person med kort tidigare utbildning går före den med längre utbildning.

Särvux – grundläggande och gymnasial

Särskild utbildning för vuxna är för dig som fyllt 20 år, är bosatt i Sverige och har ett intellektuellt funktionshinder, autism eller en förvärvad hjärnskada samt saknar kunskaper som barn och ungdomar får i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Särvux välkomnar dig som behöver förnya, förbättra eller repetera dina kunskaper. Här arbetar du i egen takt, utifrån dina egna förutsättningar och intressen. Du lär dig saker du kan använda och ha nytta av i ditt dagliga liv.

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats görs ett urval.

Yrkeshögskolan (YH) samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov. Utbildningarna följer oftast arbetslivets rytm istället för den vanliga terminsindelningen. Därför börjar och avslutas utbildningarna vid olika tider under året och ges både på plats och distans. Lärcentrum bedriver inte YH-utbildningar i egen regi utan i samverkan med olika utbildningsanordnare och det ser olika ut i olika kommuner vilka YH-utbildningar som ges.

YH-utbildningarna är från ett halvår långa och uppåt. Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen. Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete.

Utöver den grundläggande behörigheten krävs ibland särskild behörighet i vissa kurser.

Alla YH-utbildningar som finns i Jämtland Härjedalen hittar du på denna länk >>.  Men du kan även söka övriga utbildningar som finns tillgängliga genom  www.yrkeshogskolan.se, många av dem är på distans.

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål.

SFI består av tre studievägar och det är din tidigare utbildning som avgör vilken studieväg du går. Du läser svenska utifrån dina egna förutsättningar och söker när som helst under året. Efter du gjort din anmälan till SFI så får du ett brev från utbildningsanordnaren där det står när du ska börja skolan.

Utbildning i svenska för invandrare – SFI är en rättighet för dig från och med 1 juli det år du fyller 16 år och är bosatt i Sverige. För att ha rätt till SFI saknar du också grundkunskaper i svenska språket. Om du har grundkunskaper i norska eller danska får du inte studera SFI.

För dig som vill bo kvar i Jämtland men ändå är sugen på att studera på universitetsnivå finns några olika alternativ. Mittuniversitetet, som är vårt närmsta universitet, finns i Östersund och Sundsvall. Det ger många studenter möjlighet att pendla mellan hemorten och campusförlagda utbildningar.

Mittuniversitetet, liksom alla andra universitet, har också många utbildningar på distans vilket ger ökad flexibilitet för dig som student. Vi på Lärcentrum har en samverkan mellan universiteten inom bland annat tentamensservice vilket innebär att du kan göra dina tentor hos oss på Lärcentrum samtidigt som dina studiekamrater gör tentan på annan plats. Dessutom är studielokal och teknik ett viktigt stöd i studierna som vi på Lärcentrum tillhandahåller.

Här kan du leta bland de utbildningar som finns på universitetsnivå. Du kan söka på bland annat ämne, skola och distans https://www.antagning.se/se/start

Folkhögskolorna erbjuder en lugn studiemiljö och studierna utgår från dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter. Du kan själv vara med och påverka din utbildning. Skolan är inte bunden till centrala läroplaner utan bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil. Fokus ligger på samtal och ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. På en folkhögskola kan man också läsa kurser som motsvarar gymnasieämnen som tex Matematik, Svenska och Engelska. I Jämtland finns tre folkhögskolor, Birka, Åredalen och Bäckedals folkhögskola. Men det finns folkhögskolor över hela landet, alla med sin egen profil.

Här kan du hitta fler folkhögskolor: https://www.folkhogskola.nu/

Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och dokumentera din verkliga kunskap och kompetens. Det handlar om ditt tidigare lärande och erfarenhet som du har skaffat dig i olika sammanhang. Det spelar ingen roll hur eller var du lärt dig något utan om vad du kan.

Validering passar bra för dig som skaffat dig kunskap och kunnande genom tex arbete, föreningsliv eller egna studier men som saknar betyg eller dokument på kunskaper. Validering kan hjälpa dig när du söker nytt jobb, vid kompetensutveckling eller vill studera.

Validering startar alltid med en kartläggning där du får beskriva dina erfarenheter, kunskaper och kunnande. Utifrån kartläggningen görs en bedömning om man kan gå vidare med valideringen. Under valideringen får du visa ditt kunnande i teori och praktik för en bransch- eller ämneskunnig handledare. Ofta är det en ämneslärare från Komvux.

Visar det sig att du har kunskaper som motsvarar gymnasie- eller komvuxkurser i samma ämne kan du, efter prövning, få ut betyg. Du kan också välja att få ut intyg på ditt kunnande. Saknas det delar för att du ska nå godkända resultat kan vi hjälpa dig med studieplanering och kompletterande utbildning.

Alla vuxna har rätt att få göra en inledande kartläggning men för att fortsätta med validering behöver du vara inskriven på kommunal vuxenutbildning i din hemkommun.

Läs mer om Inledande kartläggning här och hur du gör för att påbörja en sådan.

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning, eller som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada, har rätt att delta i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå. Rätten till sådan utbildning gäller från och med den 1 juli det år personen fyller 20 år, förutsatt att personen:

  • är bosatt i Sverige
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen i anpassade grundskolan syftar till att ge, och
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kontakta ditt Lärcentrum så berättar de mer.

Typ av utbildningar

Komvux på grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) är en rättighet från och med 1 juli det år du fyller 20 år om du är bosatt i Sverige och saknar kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan samt att du har förutsättningar att följa kursen. För att studera på grundläggande nivå behöver du som har ett annat modersmål än svenska ha lägst betyg Godkänt i SFI kurs D – eller ha motsvarande kunskaper i svenska språket.

Komvux på gymnasial nivå

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är du från och med 1 juli det år du fyller 20 år, är bosatt i Sverige och saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge samt att du har förutsättningar att följa kursen. Du som är under 20 år är behörig om du har slutbetyg, gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan – eller om det finns särskilda skäl.

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats görs ett urval. En person med kort tidigare utbildning går före den med längre utbildning.

Särvux – grundläggande och gymnasial

Särskild utbildning för vuxna är för dig som fyllt 20 år, är bosatt i Sverige och har ett intellektuellt funktionshinder, autism eller en förvärvad hjärnskada samt saknar kunskaper som barn och ungdomar får i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Särvux välkomnar dig som behöver förnya, förbättra eller repetera dina kunskaper. Här arbetar du i egen takt, utifrån dina egna förutsättningar och intressen. Du lär dig saker du kan använda och ha nytta av i ditt dagliga liv.

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats görs ett urval.

Yrkeshögskolan (YH) samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Alla som har fått ett slutbetyg från gymnasieskolan kan söka en utbildning i Yrkeshögskolan (YH). Till vissa utbildningar gäller dock en särskild behörighet, utöver den grundläggande behörigheten. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov. Utbildningarna följer oftast arbetslivets rytm istället för den vanliga terminsindelningen. Därför börjar och avslutas utbildningarna vid olika tider under året. Lärcentrum bedriver inte YH-utbildningar i egen regi utan i samverkan med olika utbildningsanordnare och det ser olika ut i olika kommuner vilka YH-utbildningar som ges.

Det finns både Yrkeshögskoleutbildningar (YH) och Kvalificerade yrkeshögskoleutbildningar (KY). Det är framförallt längden på utbildningen som avgör vad den kallas samt till viss del innehållet. YH-utbildningarna är från ett halvår långa och uppåt. Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen. Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete.

Söker till en Yrkeshögskola gör du via yrkeshogskolan.se

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål.

SFI består av tre studievägar och det är din tidigare utbildning avgör vilken studieväg du går. Du läser svenska utifrån dina egna förutsättningar och söker när som helst under året. Efter du gjort din anmälan till SFI så får du ett brev från utbildningsanordnaren där det står när du ska börja skolan.

Utbildning i svenska för invandrare – SFI är en rättighet för dig från och med 1 juli det år du fyller 16 år och är bosatt i Sverige. För att ha rätt till SFI saknar du också grundkunskaper i svenska språket. Om du har grundkunskaper i norska eller danska får du inte studera SFI.

För dig som vill bo kvar i Jämtland men ändå är sugen på att studera på universitetsnivå finns några olika alternativ. Mittuniversitetet som är vårt närmsta universitet ligger i Östersund. Det ger många studenter möjlighet att pendla mellan hemorten och campusförlagda utbildningar.

Mittuniversitetet liksom alla andra universitet har också många utbildningar på distans vilket ger ökad flexibilitet för dig som student. Vi på Lärcentrum har en samverkan mellan universiteten inom bland annat tentamensservice vilket innebär att du kan göra dina tentor hos oss på Lärcentrum samtidigt som dina studiekamrater gör tentan på annan plats. Dessutom är studielokal och teknik ett viktigt stöd i studierna som vi på Lärcentrum tillhandahåller. Här kan du leta bland de utbildningar som finns på universitetsnivå. Du kan söka på bland annat ämne, skola och distans.

https://www.antagning.se/se/start

Folkhögskolorna erbjuder en lugn studiemiljö och studierna utgår från dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter. Du kan själv vara med och påverka din utbildning. Skolan är inte bunden till centrala läroplaner utan bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil. Fokus ligger på samtal och ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. I Jämtland finns tre folkhögskolor, Birka, Åredalen och Bäckedals folkhögskola. Men det finns folkhögskolor över hela landet, alla med sin egen profil.

Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och dokumentera din verkliga kunskap och kompetens. Det handlar om ditt tidigare lärande och erfarenhet som du har skaffat dig i olika sammanhang. Det spelar ingen roll hur eller var du lärt dig något utan om vad du faktiskt kan.

Validering passar bra för dig som har skaffat dig kunskap och kompetens genom tex arbete, föreningsliv eller genom egna studier men saknar betyg eller andra papper på dina kunskaper.

Validering inled alltid med en kartläggning av erfarenheter, kunskaper och kunnande och utifrån detta görs en bedömning om det finns underlag att gå vidare med en formell validering. Vad valideringen får du visa dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt och har du kunnande som motsvarar tex gymnasieskolans kurser i samma ämne kan du, efter prövning, få betyg eller intyg.

Om du saknar kunskaper för att nå hela vägen kan vi hjälpa dig med studieplanering och kompletterande utbildning.

Aktuella utbildningar

Kommunala vuxenutbildningar erbjuds i alla kommuner. Yrkeshögskolor erbjuds i vissa kommuner och utbudet ser olika ut över tid. Yrkeshögskola och universitet ansöker du helt på egen hand men kan så klart bolla med din handledare på Lärcentrum.

Studieformer

Vårt mål är att så många som möjligt ska ha möjlighet att gå den utbildning de önskar, på det sätt som passar bäst för varje individ. Därför erbjuder vi olika studieformer. Kontakta en studie- och yrkesvägledare eller skolan för att höra mer om vilka studieformer som erbjuds just din utbildning. Här beskriver vi dem kortfattat.

Grupp

Här studerar du genom lärarledd undervisning i sammanhållna grupper. På skolan erbjuds du schemalagda föreläsningar, lektioner och genomgångar. Handledning kan erbjudas enskilt eller i grupp.

Yrkesutbildning

Vi erbjuder kurser och kurspaket med yrkesinriktning. Yrkesutbildningarna varierar i längd och upplägg. Några leder dig direkt ut på arbetsmarknaden, andra är yrkesförberedande.

Flex

Här studerar du flexibelt med varierande lärformer och med lärare på plats. Du kan studera på plats i skolans lokaler med lärarledda lektioner i kombination med webbaserad utbildning via en digital lärplattform. Handledning kan erbjudas enskilt eller i grupp.

Distans

Här studerar du på distans via en webbaserad digital lärplattform som är anpassad för distansundervisning. Du kommunicerar med din lärare via lärplattformen. Vissa moment av utbildningen kan komma att ske på plats i skolans lokaler.

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning passar dig bäst som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats istället för i skolbänken. En stor del av utbildningen ske på en arbetsplats, där du har hjälp av en handledare.

Fristående kurser & kurspaket

Du kan välja mellan olika fristående kurser och kurspaket. Du kan kombinera kurser inom olika områden, nivåer och anordnare.