Kartläggning och validering

Vid den inledande kartläggning är det du som sökande som ansvarar för att tänka efter och skriva ned så mycket av dina relevanta erfarenheter och kunnande som möjligt, inom det aktuella området eller ämnet. Till din hjälp har du ett kartläggningsformulär där du kan fylla i ditt kunnande på olika sätt. Formuläret skall sedan skrivas ut och skickas in till Lärcentrum i din hemkommun. Länk till kontaktuppgifter hittar du längre ned på denna sida.

Formulär Inledande kartläggning

När du skickat in den inledande kartläggningen så kommer personalen på Lärcentrum bedöma om det finns tillräckligt med underlag för att fortsätta med en validering. Du kommer då att bli kallad till ett möte för mer information och planering av den fortsatta processen.                                                Det är alltså inte säkert att du kommer kunna bli validerad och få kurser eller utbildningar tillgodoräknande, utan det beror helt på vad du faktiskt kan och hur det förhåller sig till kursplaner och kunskapsmål. Oavsett vad din kartläggning visar så kommer du få återkoppling från Lärcentrum med råd om hur du kan gå vidare.

Behöver du hjälp och stöd, eller har frågor om kartläggning och validering kan du såklart också kontakta ditt Lärcentrum.

Kontaktuppgifter Lärcentrum