När Peter Jansson började fundera på att studera var det viktigast att kunna bo kvar i Strömsund.

– Jag tog reda på vilka yrken det var brist på här. Det var främst sjuksyrror och byggprojektledare så jag sökte och kom in på båda, berättar Peter.

Med en bakgrund som fastighetsskötare på Strömsunds kommun föll valet naturligt på att vidareutbilda sig till projektledare och byggnadsinspektör.

Utbildningen var till största delen på distans med digitala träffar och enstaka regelbundna lektioner i Örnsköldsvik. Tentorna kunde han skriva på Lärcentrum hemma i Strömsund. Parallellt med plugget jobbade han kvar på sitt gamla jobb.

– Det hade varit svårt att kombinera studier med jobb och familjeliv utan Lärcentrum, säger Peter Jansson.
Direkt efter avslutad utbildning fick han ett nytt jobb på kommunen.

– Nu har jag kunskapen att driva större projekt, berättar Peter Jansson, men det som är värt mest för mig är att kunna bo kvar här i Strömsund.