Intyg och betyg

Beställa betyg och intyg

Inför att du ska studera vidare behövs gymnasiebetyg eller andra intyg. När du studerar eller har studerat klart kan du behöva intyg som visar att du är studerande. När du studerat klar behöver kanske du ha betyg för att söka dig vidare.

Beställa gymnasiebetyg

Behöver du gymnasiebetyg för att ansöka till en skola behöver du kontakta den kommun du gick gymnasiet i.

Beställa betyg från Vuxenutbildning

Behöver du få  betyg eller kursintyg från vuxenutbildning så vänder du dig till den kommun där du studerade. Du hittar kontaktuppgifter till respektive kommun under Kontakt.

Gymnasieexamen

Har du ett studiebevis eller utdrag ur betygskatalog från gymnasium/vuxenutbildning kan du använda dem till att få en gymnasieexamen. Du kommer då att komplettera med de nya kurserna och den nya betygsskalan A-F.

En gymnasieexamen från gymnasial vuxenutbildning ska omfatta 2 400 poäng, där det av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

Intyg om att du pluggar

Ett kursintyg kan du till exempel behöva i din kontakt med A-kassan, Studentkort eller en arbetsgivare. Ett kursintyg intygar att du gått en viss kurs, men det gäller inte som betyg.

Utländska gymnasiebetyg

Du är behörig till högskolestudier i Sverige om du är det i ditt hemland, men du måste också ha vissa kunskaper i svenska, engelska och matematik. Mer information hittar du på  www.uhr.se

Kurser som måste ingå i gymnasieexamen:

Gamla kurser Nya kurser – Gy11/Vux12
  • Svenska A 100 p =  Svenska 1

  • Svenska B 100 p =  Svenska 2

  • Engelska A 100 p =  Engelska 5

  • Matematik A 100 p =  Matematik 1a / 1b / 1c

  • Samhällskunskap A 100 p =  Samhällskunskap 1b

  • Religion A 50 p =  Religion 1

  • Naturkunskap A 50 p =  Naturkunskap 1a1