Bra att veta för dig som studerar

Anmäl alltid avbrott och ändringar i studietid och omfattning till den skola som rapporterar till CSN. Om du har studiemedel måste du tänka på att alla ändringar kan påverka ditt studiemedel. Glöm inte att anmäl ändringen till CSN.

Om du blir sjuk och sjukdomen gör att du inte alls kan studera så måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan från första sjukdagen. Du ska samtidigt ta kontakt med den LärCentrum Östersund (Marika Ottosson) som rapporterar din sjukdom till CSN.

Sjukanmälan försäkringskassan

CSN om sjukdom och VAB

Om du vabbar i minst en vecka ska du omgående anmäla det till CSN. Du ska samtidigt ta kontakt med LärCentrum Östersund (Marika Ottosson) som rapporterar till CSN.

Beställa betyg från vuxenutbildning Östersunds Kommun
Om du har ett användarkonto i ALVIS beställer du dina betyg på din sida och beställningar
Annars gör du din beställning här
Under förutsättning att läraren har satt betyget kan du få ditt betyg från LärCentrum inom en vecka.

Om du istället vill beställa betyg från gymnasieskolan eller grundskolan
Jämtlands Gymnasium

Östersunds kommunarkiv
Alla kommuner i Sverige har ett kommunarkiv.

Du som inte har tillräckligt med poäng eller kurser för ett slutbetyg eller examensbevis kan få ut dina betyg som ett samlat betygsdokument (kurser påbörjade innan 1 juli, 2012) eller utdrag ur betygskatalog (kurser från 1 juli, 2012).

Om du kompletterar med ytterligare kurser kan du istället ha rätt till slutbetyg eller examensbevis.  Läs mer här

Du som vill få ett slutbetyg eller gymnasieexamen utfärdat från vuxenutbildningen i Östersund behöver kontakta en studievägledare. Du kan normalt få ett slutbetyg eller examensbevis utfärdat inom tre veckor från din begäran.  Läs mer om slutbetyg/examensbevis här

Om du behöver ett intyg till a-kassa, arbetsförmedling, försäkringskassa, socialtjänst eller någon annan myndighet kan du beställa intyg genom att maila till larcentrum@ostersund.se.

Glöm inte att ange vad du behöver intyget till och om det är någon särskild information som måste finnas med.

Kontakta din utbildningsanordnare för information om vilken kurslitteratur du behöver.

För att låna kurslitteratur så vänd dig till Östersunds Bibliotek.  Läs mer här

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Östersunds kommuns verksamhetsområde. Försäkringen som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Läs mer på kommunens hemsida

Ladda ned följande dokument:

Försäkringsbesked

Skadeblankett