Lägg till kurs

Fyll i beställningsformuläret nedan

Studiemedel

OBS! Du som har studiemedel från CSN eller annan ersättning som är kopplade till dina studier behöver alltid själv meddela dina ändringar till CSN, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan mfl. Att lägga till en ny kurs eller byta kurs räknas som en ny ansökan. I första hand lägger du till kurser via webbansökan i Alvis via denna länk.

Jag vill göra följande ändringar:

Lägga till en ny kurs i min studieplanering.

Vill du får återkoppling via sms om din nya studietid?

När din ansökan är beslutad skickas uppgifterna till skolan och det är de som meddelar dig att kursen är beviljad. För dig som ska göra ändringar i din ansökan om studiemedel så kan du få din nya studietid återkopplad via sms om du vill det.

Samtycke lagring av personuppgifter *

För mer information kring lagring av dina personuppgifter klicka här.

Tack för din beställning!
Något blev fel. Var god försök igen senare!