Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering (SO)

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Du kan studera kursen på ditt modersmål, på lätt svenska eller på något annat språk som du kan. Kursen är minst 60 timmar lång, med studier 3 timmar i veckan.

Vem kan gå kursen?

Du skall vara 18-64 år och ha uppehållstillstånd. Du har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen eller är anhöriginvandrare till person som har etableringsprogram.

Varför skall man studera samhällsorientering?

Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj.

Utbildningen innehåller åtta olika ämnesområden

  • Att komma till Sverige

  • Att bo i Sverige

  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige

  • Individens rättigheter och skyldigheter

  • Bilda familj och leva med barn i Sverige

  • Att påverka i Sverige

  • Att vårda sin hälsa i Sverige

  • Att åldras i Sverige

Samhällsorientering online eller i klassrum

Lärcentrum i Östersund samarbetar med Viadidakt som erbjuder kursen Samhällsorientering online. Du tar då del av undervisningen via en dator, på plats hos oss i våra lokaler eller hos en utbildningsanordnare. Föredrar du i stället undervisning på plats med lärare i klassrum erbjuds det på ett antal språk hos våra utbildningsanordnare.

Information

Här kan du läsa mer om att vara ny i Sverige och hitta bra information.

Anmälan

Om du har en handlingsplan med Arbetsförmedlingen där SO ingår kommer du anmälas automatiskt. Annars måste du själv anmäla dig genom Lärcentrum.  Kontakta oss för anmälan