Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering (SO)

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Du kan studera kursen på ditt modersmål, på lätt svenska eller på något annat språk som du kan. Samhällsorienteringen omfattar 100 timmar och målet med insatsen är att deltagaren utvecklar kunskap om:

 • De mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.
 • Den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt.
 • Hur samhället är organiserat, och praktiskt vardagsliv.

Varför skall man studera samhällsorientering?

Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj.

Vem kan gå kursen?

Samhällsorientering erbjuds till nyanlända i kommunen som är mellan 18 och 64 år och som har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare och folkbokförd för första gången efter april 2013.

Anmälan

Om du har en handlingsplan med Arbetsförmedlingen där SO ingår kommer du anmälas automatiskt. Annars måste du själv anmäla dig genom Lärcentrum.  Kontakta oss för anmälan

Utbildningen innehåller åtta olika ämnesområden

 • Att komma till Sverige

 • Att bo i Sverige

 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige

 • Individens rättigheter och skyldigheter

 • Bilda familj och leva med barn i Sverige

 • Att påverka i Sverige

 • Att vårda sin hälsa i Sverige

 • Att åldras i Sverige

Samhällsorientering online eller i klassrum

Lärcentrum i Östersund samarbetar med Viadidakt vid behov av Samhällsorientering online. Du tar då del av undervisningen via en dator, på plats hos oss i våra lokaler eller hos en utbildningsanordnare. Föredrar du i stället undervisning på plats med lärare i klassrum erbjuds det på ett antal språk hos våra utbildningsanordnare.

Information

Här kan du läsa mer om att vara ny i Sverige och hitta bra information.