Service

Studievägledning

Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Vi erbjuder studievägledning i Bispgården där du kan diskutera framtidsplaner och yrkesval. Vi kan hjälpa till med information om studier, olika slags utbildningar, studiefinansiering och behörighetskrav. Studie- och yrkesvägledarna kan även hjälpa till med att planera ditt slutbetyg eller din gymnasieexamen och upprätta en individuell studieplan. Boka direkt via vår studievägledare Marinette på mail marinette.wasell.brannlund@jgy.se eller på telefon 010-490 26 58, tisdagar och onsdagar 9.00-15.00.

Några tips inför vägledningssamtalet:
Skriv ner tankar och funderingar
Finns behov av särskilt stöd?
Ta alltid med betyg och andra viktiga handlingar

Studieplatsen 

För dig som läser på distans erbjuder Lärcentrum möjlighet att låna ett rum ett rum med utrustning för digitala konferenser och föreläsningar. Det är gratis för studenter. Kontakta växeln 010-490 26 50 eller bispgarden@jgy.se för mer information.

Tentamensservice

Om du till exempel läser på universitet eller yrkeshögskola kan du göra din tentamen hos oss så länge det funkar för ansvarig skola. Boka tentamenservice genom att maila marinette.wasell.brannlund@jgy.se  Det kostar inget att göra tentamen hos oss.

Bibliotek

På kommunbiblioteket på Jämtlands gymnasium finns en del av den kurslitteratur du som student kan behöva. Det går också att fjärrlåna kurslitteratur, alltså beställa hem media från andra bibliotek i landet. Biblioteken prenumererar på ett antal faktadatabaser. Du når dem via bibliotekets datorer.

Här kan du läsa mer om Biblioteken i Ragunda kommun 

Prövning

Det inte möjligt att läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället har du rätt till prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen.

Kontakta studievägledaren Marinette Wasell Brännlund på Lärcentrum Ragunda för att boka prövning via e-post  marinette.wasell.brannlund@jgy.se eller på telefon 010-490 26 58, tisdagar och onsdagar 9.00-15.00.

Avgiften är 500 kronor och din anmälan behandlas inte förrän vi tagit emot betalningen. Inbetald avgift återbetalas inte.

Vid F eller IG kan du visa upp betygsdokument som styrker att du har F eller IG i kursen och får då en prövning gratis. Din anmälan om prövning behandlas inte förrän betyget är styrkt.

Betalning & anmälan ska vara Lärcentrum tillhanda 2 veckor innan prövningsdatumet.

Betyg

Beställa betyg från gymnasieutbildning
Behöver du gymnasiebetyg för att ansöka till en skola behöver du kontakta den kommun du gick gymnasiet i.

Beställa betyg från vuxenutbildning
Kontakta oss om du har du gått en vuxenutbildning hos oss och behöver betyg eller intyg hemskickat, bispgarden@jgy.se. Vi skickar automatiskt betyg till Antagning.se