Service

Tentamensservice

Om du läser på högskola, universitet eller yrkeshögskola kan du göra din tentamen hos oss. Du behöver då kursansvariges godkännande och därefter kan du boka en tid på larcentrum@stromsund.se eller via tel 0670-16724. Tentamensskrivning är gratis för dig som bor i kommunen.

Distansmöten

På Lärcentrum Strömsund finns ett rum med utrustning för digitala konferenser. Det passar bra till större möten och om ni är många elever inom samma utbildning som vill lyssna till en föreläsare. Det är gratis för studenter och bokas via Inger Eriksson Liljegren på mail inger.eriksson.liljegren@stromsund.se eller via telefon 0670-16724.

Studieplats

För dig som läser på distans kan det vara skönt att ha en plats att gå till om dagarna. På Lärcentrum finns studieplatser och grupprum med wifi. Det finns även möjlighet att nyttja skrivare, dator och utrusning för online-möten. Lokalerna är öppna vardagar 8-16. Om du ska läsa en längre tid och vill ha tillgång till studieplatsen andra tider, prata med oss så kan du få en nyckel.

Bibliotek

På kommunbiblioteket som ligger vid Hjalmar Strömerskolan finns en del av den kurslitteratur du som student kan behöva. Det går också att fjärrlåna kurslitteratur, alltså beställa hem media som inte finns på våra bibliotek, från andra bibliotek i landet

Biblioteken prenumererar på ett antal faktadatabaser. Du når dem via bibliotekets datorer.

Här kan du läsa mer om Biblioteken i Strömsund 

Studievägledning

Är du osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Lärcentrum erbjuder studievägledning via enskilt samtal där du kan diskutera framtidsplaner och yrkesval. Vi kan hjälpa till med information om studier, olika slags utbildningar, studiefinansiering  och behörighetskrav. Studievägledarna kan även hjälpa till att planera ditt slutbetyg eller din gymnasieexamen och upprätta en individuell studieplan

Boka via epost lisa.sjolin@stromsund.se eller telefon 0670-161 65.

Vi håller även informationsträffar om utbildningar. Håll utkik på Lärcentrums hemsida och på kommunens facebooksida för aktuella träffar. Ofta arrangerar vi en träff på våren med öppet hus eller information från universiteten inför höstens ansökan.

Några tips inför vägledningssamtalet:
Skriv ner tankar och funderingar kring din framtid.
Finns behov av särskilt stöd?
Ta alltid med betyg och andra viktiga handlingar.

Studiehjälp 

Behöver du:

– Tips och råd hur du kan lägga upp studierna på bästa sätt?

– Hjälp med att förstå hur du kan lösa vissa uppgifter?

– Diskutera andra studiefrågor?

Läs mer om studiehjälp här!

Våra utbildningar

Strömsunds kommun erbjuder olika typer av utbildningar för vuxna. Du kan läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå, läsa svenska för invandrare, anpassad utbildning och yrkesutbildning. 

Är du intresserad av att söka någon av dessa, klicka här.

Kanske har du redan en gymnasieutbildning och vill läsa på en yrkeshögskola eller ett universitet. Dessa finns över hela landet och vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig att hitta rätt. Boka ett besök så lotsar vi dig.

Yrkeshögskolan

Universitet


Prövning och betyg

Prövning
Det inte möjligt att läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället har du rätt till prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen. Avgiften är 300 kronor och din anmälan behandlas inte förrän vi tagit emot betalningen. Inbetald avgift återbetalas inte.

Vid F eller IG kan du visa upp betygsdokument som styrker att du har F eller IG i kursen och får då en prövning gratis. Din anmälan om prövning behandlas inte förrän betyget är styrkt.

Kontakta oss på Lärcentrum i Strömsund. Betalning & anmälan ska vara Lärcentrum tillhanda 2 veckor innan prövningsdatumet.

Beställa betyg från gymnasieutbildning
Behöver du gymnasiebetyg för att ansöka till en skola behöver du kontakta den kommun du gick gymnasiet i.

Beställa betyg från vuxenutbildning
Har du gått en vuxenutbildning hos oss och behöver betyg eller ett intyg hemskickat. Fyll i vårt webbformulär:

https://www.hjalmar.nu/805.html