SFI – Svenska för invandrare

Behörighet

Alla kommuner erbjuder SFI – Svenska för invandrare. SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål.

SFI består av tre studievägar och det är din tidigare utbildning avgör vilken studieväg du går. Du läser svenska utifrån dina egna förutsättningar och söker när som helst under året.

Vem får läsa SFI?

Rätt att läsa på SFI har du som:

  • Är vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16).
  • Inte har grundkunskaper i svenska.
  • Har ett uppehållstillstånd.

SFI 1
För dig som inte har någon eller kort skolgång från ditt hemland.
(Kurs A, B, C och D)

SFI 2
Med långsam eller normal studietakt.
(Kurs B, C, och D)

SFI 3
Med snabb studietakt för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt.
(Kurs C och D)

Studieformer som passar dig som vill lära dig svenska

  • SFI

Att ansöka till SFI

Magnus berättar och visar hur du gör en ansökan till SFI.